Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  

Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób

Aktualności

Przewodnik i pocztówki z Lubiąża

W połowie roku nakładem Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w Legnicy ukazał się kolejny przewodnik turystyczny opisujący walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Krainy Łęgów Odrzańskich. Nosi on tytuł: „Lubiąż i Tarchalice w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Osiemdziesięciostronicowe, poręczne, kieszonkowe wydanie przewodnika, wraz z ilustrowaną rozkładaną wyklejką, zawiera opis ekomuzeów znajdujących się w Krainie Łęgów, informacje praktyczne przedstawiające położenie oraz dzieje Krainy Łęgów, historię i zabytki Lubiąża oraz Tarchalic, walory przyrodnicze okolic obu miejscowości a także podania i legendy z nimi związane. Przewodnik kończy opis szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz informacje praktyczne. Autorem części opisującej dzieje i zabytki Lubiąża jest Maciej Nejman, części poświęconej Tarchalicom – Artur Kosmalski, legendy opracowała Dorota Nejman. Całość dopełniają rysunki Magdaleny Wosik. Redaktorem całości jest Rafał Plezia. Warty przypomnienia jest fakt, że ostatnia publikacja opisująca dzieje Lubiąża ukazała się 35 lat temu.
W ostatnich dniach października Stowarzyszenie Lubiąż wydało serie pocztówek ilustrujących: Lubiąż z lotu ptaka, Oblężenie klasztoru, Inicjatywy Stowarzyszenia oraz Ekomuzeum Cysterskie. Pocztówki będą rozprowadzane bezpłatnie wśród mieszkańców Lubiąża wraz z numerem „Lubiąskiego Biuletynu Informacyjnego”. Pocztówki opracowane zostały przez Zbigniewa Posackiego.
Stowarzyszenie Lubiąż współpracowało także przy wydaniu publikacji promujących naszą miejscowość w kraju. Są to: „Paszport Zielonych Szlaków-Greenways” oraz zbiór questów w Polsce czyli „Poszukiwanie skarbów na Greenways”  W zeszłym roku członkowie stowarzyszenia opracowali taki Quest, który nosi nazwę „W cieniu klasztornych wież”. Lubiąski Quest, jeden z trzech na Dolnym Śląsku znajdujący się w publikacji, ma za zadanie przyciągać turystów do odwiedzania naszej miejscowości. Quest jest metodą odkrywania dziedzictwa miejsca, poprzez tworzenie nieoznakowanych tras, po których można się poruszać wierszowanymi instrukcjami zawierającymi informacje krajoznawcze, ukryte zagadki oraz wskazówki jak przemieszczać się w terenie. Na końcu przejścia na zdobywców, którzy rozwiążą hasło, czeka nagroda.

Odszedł wybitny człowiek

Z przykrością i wielkim żalem informujemy, że w czwartek 15 lipca zmarł Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa, salwatorianin. Ksiądz Antoni przeżył 72 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w w Bazylice w Trzebnicy.
W dniu 11 czerwca na zaproszenie Stowarzyszenia Lubiąż  gościł w lubiąskim pocysterskim klasztorze, gdzie podczas konferencji wygłosił jeden z ostatnich wykładów o św. Jadwidze. Wtedy to, zachwycony naszymi działaniami, zapowiedział stałą współpracę...

Popularyzacja Św. Jadwigi (czerwiec)

Zakończył się projekt, którego celem była popularyzacja postaci Św. Jadwigi Śląskiej oraz dalsza wizualizacja edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej w Lubiążu.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lubiąż składał się z kilku etapów. Pierwszy z nich polegał na wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych opisujących miejsca przyrodnicze oraz obiekty historyczne, znajdujące się wzdłuż ścieżki. Pierwsza tablica opisująca edukacyjną ścieżkę historyczno-przyrodniczą wraz z mapą sytuacyjną została zamontowana przy parkingu obok pocysterskiego kompleksu klasztornego. Druga tablicę, na której została opisana przyroda unikatowych Łęgów Odrzańskich, zamontowano przy zalewie rzeczki Młynnej na ul. Kolejowej. Natomiast kolejną, z opisem historii straży pożarnej, postawiono przy niedawno wykupionym budynku pierwszej remizy strażackiej w Lubiążu.
Kolejny etap projektu obejmował Lasek Św. Jadwigi. Została tam zamontowana pompa na studni Św. Jadwigi oraz dwie tablice. Jedna opisująca postać księżnej Śląska oraz druga w lasku, przedstawiająca nieistniejącą kapliczkę.
Studnia, według legendy, powstała w miejscu, w którym Św. Jadwiga pielgrzymując do Lubiąża spojrzała na klasztor, a spod jej stóp wypłynęło źródło. Miejsce wokół studni zostało oczyszczone a także zamontowano ławki oraz mostek prowadzący przez rów do lasku.
Na terenie lasku występują rzadkie gatunki roślin oraz wiele gatunków ptaków. Lasek oprócz walorów przyrodniczych posiada także bogatą przeszłość historyczną. Pierwsza wzmianka o tym terenie jest datowana na 1508r. W XVIII w. opat Ludwik Bauch dla uczczenia Św. Jadwigi zlecił wybudowanie 6 kaplic, które w przyszłości w ramach kontynuacji projektu stowarzyszenie planuje odbudować.
Przy ul. Wojska Polskiego został postawiony drogowskaz wskazujący lasek Św. Jadwigii.
Trzeci etap projektu obejmował konferencję zorganizowaną w Jadalni Opata w kompleksie poklasztornym, podsumowującą projekt oraz rozstrzygającą konkursy: plastyczny i edukacyjne  dotyczący wiedzy na temat postaci Św. Jadwigi.
Konferencja rozpoczęła się od występu chóru ze szkoły w Lubiążu pod przewodnictwem Małgorzaty Szumniak. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu o św. Jadwidze i jej związkach z Lubiążem wygłoszonego przez ks. prof. Antoniego Kiełbasę z Trzebnicy. Jednego z najlepszych znawców osoby św. Jadwigi. Nawet najmłodsi uczestnicy konferencji z zaciekawieniem wysłuchali wykładu ks. profesora. Kolejnymi punktami programu była przygotowana przez Macieja Nejmana prezentacja multimedialna o projektach dotyczących św. Jadwigi, realizowanych w Lubiążu od roku 2001, w których brali udział uczniowie i nauczyciele szkoły w Lubiążu. W czasie konferencji Rafał Plezia – Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” zaprezentował nowy przewodnik pt. „Lubiąż i Tarchalice w Krainie Łęgów Odrzańskich”. W trakcie konferencji otwarto też wystawę  pt. „Cystersi”, wystawę prac plastycznych uczniów z konkursu „Legendy o św. Jadwidze” a także zaprezentowano wystawę zdjęć Małgorzaty i Daniela Jeżewskich z inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru”. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób, które na koniec otrzymały torbę lnianą, przewodnik lubiąski, ulotkę o ścieżce oraz mapę Krainy Łęgów Odrzańskich. Na koniec wszystkich uczestników poczęstowano staropolskim jadłem.
Projekt realizowany w szkole, którego koordynatorem była Dorota Nejman, zakładał poznanie życia i działalność św. Jadwigi Śląskiej oraz jej związki z Lubiążem, przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i pozaszkolnym.
Etap szkolny odbył się 9 czerwca br. w którym dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznawały: tło historyczne czasów, w których żyła św. Jadwiga, życiorys księżnej Śląska, jej działalność społeczną i charytatywną oraz cechy osobowości. Poznały także legendy o św. Jadwidze oraz ustalały jej związki z naszą miejscowością i regionem.
Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach pt. „Związki św. Jadwigi z Lubiążem” oraz w zajęciach terenowych w Lasku Św. Jadwigi.
Konkurs plastyczny pt.  „Legendy o św. Jadwidze” przewidziany był dla uczniów klas IV-VI i w swoim zakresie obejmował następujące zajęcia:
„Św. Jadwiga patronką Śląska”, „Życie i działalność św. Jadwigi”, „Św. Jadwiga na tle swojej epoki”, „Żywot mężnej niewiasty – św. Jadwigi patronki Śląska”, „Św. Jadwiga skarb Kościoła i Ziemi Śląskiej”.
Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach: Dni Jadwiżańskie (tło historyczne, genealogia Piastów Śląskich i polityczny charakter ślubu Jadwigi i Henryka), Św. Jadwiga patronka ubogich i pokrzywdzonych oraz Św. Jadwiga skarb Kościoła i Ziemi Śląskiej.
Podsumowaniem zajęć edukacyjnych było zorganizowanie konkursu wiedzy o św. Jadwidze, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Laureatami konkursu plastycznego w kategorii klas I - III szkoły podstawowej zostali:
Daria Różycka i Berenika Korobczak z klasy pierwszej, Jakub Ziółkowski i Karolina Kaczmarek z klas drugich oraz Adrian Różycki z klasy trzeciej.
Laureatami konkursu wiedzy o św. Jadwidze w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej zostali:
Dominika Karpiuk, Aleksandra Matusiak, Angelika Janik, Paulina Łukacz, Paulina Malinowska,
Agata Zielińska z klas szóstych oraz Martyna Nejman i Natalia Wanias z klasy czwartej.
Laureatami konkursu wiedzy o św. Jadwidze w kategorii klas gimnazjalnych byli:
Marta Jarosławska, Karolina Łukacz, Kacper Żołądziejewski, Izabela Witkowska z klas drugich
Maksymilian Kliński z klasy pierwszej i Mateusz Puklicz z klasy trzeciej.
Na koniec konferencji Maciej Nejman – koordynator projektu i Zbigniew Posacki – prezes Stowarzyszenia przedstawili projekt kapliczki, która znajdowała się w lasku Św. Jadwigi. Projekt budowlany został wykonany przez Biuro projektowe na zlecenie Stowarzyszenia Lubiąż.
Planowana odbudowa jednej z sześciu kapliczek, jakie jeszcze w latach 60-tych znajdowały się na terenie lasku na nie będzie zrealizowana ze względu na brak zgody Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.

Stowarzyszenie ratuje starą remizę (maj)

Stowarzyszenie Lubiąż zakupiło na początku maja zniszczony budynek, w którym w latach 1903 – 1936 mieściła się jedna z pierwszych na naszym terenie remiza strażacka. Bezpośrednim celem zakupu była chęć uratowania przed zniszczeniem oraz przywrócenia dawnej świetności obiektowi stanowiącemu miejscowe dziedzictwo historyczne. Dodatkowym atutem budynku jest jego położenie przy ul. Św. Jadwigi, czyli na szlaku przyrodniczo-historycznej ścieżki edukacyjnej. Stowarzyszenie Lubiąż złożyło już wniosek o pozyskanie środków finansowych z Programu Leader na remont tego budynku. Projekt zakłada utworzenie izby muzealnej Ochotniczej Straży Pożarnej, ekspozycji starych sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych a także stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Ocena merytoryczna wniosku znana będzie pod koniec maja, natomiast ocena formalna dopiero na jesień. Jednak członkowie stowarzyszenia nie czekając na roztrzygnięcia już w najbliższych dniach planują pierwsze prace zabezpieczające budynek przed dalszym niszczeniem. Pod koniec maja przed budynkiem umieszczona zostanie tablica informacyjna opisująca historię budynku.

Nowe-stare władze (kwiecień)

Pod koniec marca w Zespole Szkół Publicznych odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Lubiąż, na którym dokonano statutowych wyboru władz. Prezesem ponownie został wybrany Zbigniew Posacki, natomiast zmian dokonano w zarządzie. Nowymi członkami zostali wybrani: Renata Gostkiewicz, Mirosław Rożek, Krzysztof Wapiński oraz Mariusz Ozimek. Powtórnie zostały wybrane osoby Doroty Nejman i Ireny Cybórt. W komisji rewizyjnej nastąpiła jedna zmiana w osobie Krystyny Bal. Ponownie członkami zostali Małgorzata Tomasiak i Jarosław Rewak.
Przed wyborami władz, prezes Zbigniew Posacki przedstawił działalność stowarzyszenia oraz omówił zrealizowane inicjatywy, w 2009r., po przedstawieniu, których zarządowi zostało udzielone absolutorium. Ostatnim punktem zebrania było omówienie planu działania na rok 2010. Lasek Św. Jadwigi, „Oblężenie klasztoru”, ścieżka historyczno – przyrodnicza to tylko niektóre z inicjatyw, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach. Na koniec prezes przedstawił 6 złożonych projektów o dotację na kwotę prawie 140 tys. zł. Część wniosków jest już po pozytywnej ocenie merytorycznej i formalnej.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze (marzec)

W dniu 29 marca o godz. 19 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące działania w 2009 roku Stowarzyszenia Lubiąż. Zapraszamy wszystkich członków, sympatyków oraz wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działania przyczyniające się do rozwoju naszej miejscowości.
Program spotkania:  

  1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2009
  2. Plany realizacji działań w roku 2010r
  3. Wybory władz stowarzyszenia
  4. Przedstawienie zmian w statucie stowarzyszenia
  5. Wolne wnioski i dyskusja

Wszystkich sympatyków Lubiąża serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenia wśród nagrodzonych (luty)

Podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego Powiatu Wołowskiego, wręczone zostały honorowe nagrody Starosty Wołowskiego „Kryształy Roku 2009”.
Miło nam poinformować, iż jednym z pięciu stowarzyszeń, które w tym dniu zostały uhonorowane tym prestiżowym wyróżnieniem jest Stowarzyszenie Lubiąż.
Uroczystość, która odbyła się w ubiegły piątek w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie, zgromadziła kilkadziesiąt osób – samorządowców, przedstawicieli różnorodnych instytucji państwowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, a także reprezentantów organizacji pozarządowych. Wśród gości znalazł się także poseł na Sejm RP Aleksander Marek Skorupa.
Uzasadnieniem nagrody dla Stowarzyszenia Lubiąż było: "stworzenie od podstaw niekomercyjnej i opartej w całości na kulturowo-historycznym dziedzictwie Powiatu Wołowskiego imprezy, jaką jest „Oblężenie klasztoru” oraz udane zaangażowanie wokół jednego celu wielu środowisk społecznych".
Po wręczeniu nagrody Zbigniew Posacki – prezes stowarzyszenia przedstawił prezentację multimedialną z dotychczasowej 5 letniej działalności naszej organizacji a także podziękował za współpracę przy organizacji inscenizacji dla stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej.

Wysoko oceniony wniosek stowarzyszenia (styczeń)

Po rozpatrzeniu odwołań przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, zostały opublikowane ostateczne listy wniosków o przyznanie pomocy w I naborze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4- Leader. Bardzo wysoko został oceniony wniosek w działaniu „Małe projekty” złożony przez Stowarzyszenie Lubiąż na operację „Inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru” w Krainie Łęgów Odrzańskich”, który otrzymując 13,60 pkt zajął 2 miejsce na liście. Niestety nie został wybrany do dofinansowania drugi wniosek z naszej gminy, złożony przez Gminę Wołów, który znalazł się na 16 miejscu, uzyskując 5,93 pkt. Ze względu na limit środków finansowych tylko 14 operacji zostało przekazane do dalszej oceny formalnej, która odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach programu Leader zakłada dofinansowanie operacji , które najbardziej spełniają cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich czyli obszaru 12 gmin leżących wzdłuż Odry od Miękini aż po Głogów.

Questing w Lubiążu czyli odkrywanie dziedzictwa miejsca (grudzień)

Na początku grudnia Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Lubiąż w ramach projektu Zrównoważona turystyka na Zielonych Szlakach – Greenways przeprowadziła warsztaty edukacji regionalnej w terenie metodą questingu. Jest to metoda interpretacji turystyki dziedzictwa, polegającą na rozwijaniu poczucia tożsamości z danym miejscem. Przypomina to trochę zabawę w podchody, gdzie poprzez różne wskazówki i łamigłówki musimy dojść do celu. Podczas trasy wykorzystujemy różne zmysły, przez co przemierzenie Questu,  nazywanego również Wyprawą Odkrywców, staje się atrakcyjną przygodą i wyzwaniem.
Lubiąż w cieniu klasztornych wież
Na  miejsce i trasę przeprowadzenia warsztatów nie przypadkowo wybrano Lubiąż, bowiem jest to miejsce jakich niewiele, w której znajduję się tak dużo atrakcji turystycznych. Jednak jeden z największych w Europie obiektów pocysterskich powoduje, iż wielu turystów czy też mieszkańców nie zauważa na co dzień detali zabytkowych, przyrodniczych czy architektonicznych znajdujących się wokół klasztoru czy też na terenie Lubiąża. Dlatego jednym z celów tworzenia questu jest przekazanie wiedzy zarówno turystom jak i społeczności lokalnej o danym miejscu, co przyczynia się do tego, że ludzie ci chcą chronić miejsca które poznali. Questing jest  metodą odkrywania dziedzictwa polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku ukryty jest skarb – skrzyneczka z pieczątką, której przybycie potwierdza odbycie całej wyprawy.
Na początku inwentaryzacja w terenie
Aby stworzyć quest na początku uczestnicy warsztatów udali się w teren w celu wstępnej inwentaryzacji zasobów dziedzictwa oraz wytypowaniu najciekawszych miejsc. Wybrano teren wokół klasztoru, jednak główną uwagę zwrócono na małą architekturę znajdującą się dookoła. Klasztor jest, bowiem tak ogromnym obiektem, iż nie ma możliwości, żeby można było przejść nie zauważając go.
Po spisaniu obiektów w terenie uczestnicy powrócili do pomieszczeń, aby dokonać selekcji wytypowanych miejsc, wyznaczając ostateczną trasę. Następnym etapem było napisanie instrukcji questu, która zawsze pisana jest wierszem. Instrukcja ma za zadanie opowiadać historię miejsca, czyli dostarczać informację, jednocześnie edukując. Zawiera także informację dotyczące poruszania się w terenie między poszczególnymi punktami dostarczając wskazówek niezbędnych do rozwiązania zagadki i dotarcia do punktu docelowego – ukrytego skarbu.
Questy mogą mieć też różną formę. Jest to na przykład ciąg prostych wskazówek, które prowadzą do skarbu lub ciąg skomplikowanych, złożonych wskazówek prowadzących do skarbu. Lubiąski oprócz tych wskazówek będzie miał jeszcze hasło, które należy ułożyć z liter odgadniętych z instrukcji a także będzie oparty na detalach architektonicznych oraz rozpoznawaniu drzew.
Nowa forma edukacji
W dobie komputerów gdzie młodzieży należy zamiast wiedzy podręcznikowej zaproponować nowe ciekawsze formy edukacji, taką alternatywę stanowi na pewno questing. Stanowi dobrą formę zabawy, jego przejście może stanowić wyzwanie, ma atrakcyjną formę prowadząc przez interesujący obszar, opowiadając przy tym ciekawą lokalną historię, której program nauczania szkolnego nie przewiduje. W questach można tak naprawdę wykorzystywać praktycznie wszystkie przedmioty szkolne, bowiem mogą być zarówno ścieżki przyrodnicze, historyczne wykorzystując elementy matematyki, geografii jak również ze względu na plener wychowania fizycznego.
Podczas dwóch dni warsztatów powstała instrukcja składająca się z kilkudziesięciu zwrotek oraz pieczęć. Teraz członków stowarzyszenia czeka przez wprowadzeniem questu jego dopracowanie oraz wielokrotne przetestowanie oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek i udoskonaleń. Zostanie też opracowania mapka, która daje ogólną orientację w terenie i pomaga lepiej zrozumieć relacje pomiędzy poszczególnymi elementami questu oraz sprawdzenie czy instrukcja jest zrozumiała i czy pozwala osobie nieznającej terenu na dotarcie do skarbu.
Quest w każdym miejscu
Pierwszym miejscem, w którym quest powstał w Krainie Łęgów Odrzańskich był Dziewin. Wieś ta leży, nad starorzeczem zwanym przez mieszkańców Jeziorem Napoleona, dookoła miejscowości rozciągają się łęgi odrzańskie. W malowniczym krajobrazie wsi porozstawiano olbrzymie rzeźby, których kolekcja zwiększa się, co roku podczas organizowanych tu plenerów malarsko-rzeźbiarskich. Wydawać by się mogło, że te miejsce jak również Lubiąż są właściwymi gdzie można tworzyć questy. Jednak podczas jego tworzenia okazuje się, ze questy mogą powstać dosłownie w szczerym polu, w miejscach zwykłych, pozornie nieatrakcyjnych, które przy bliższym poznaniu nabierają nowych barw, okazują się ciekawe i tajemnicze.

Galeria z warsztatów

Stowarzyszenie pomaga działać innym (listopad)

rataje1.jpg „Przystanek pod Bocianim Gniazdem” to nazwa projektu zrealizowanego przez mieszkańców wsi Rataje. W ramach konkursu „Działaj lokalnie VI” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Pani Marii Ptaszyńskiej – sołtysce Rataj udało się pozyskać 1950 zł.  Zważywszy na fakt, iż była to kwota tylko na sfinansowanie materiałów, natomiast koszty robocizny i wykonania były pracą społeczną, wartość tego przedsięwzięcia okazała się kilkukrotnie wyższa. Dzięki tej dotacji udało się zagospodarować teren, stwarzając miejsce do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Projekt mógł być zrealizowany dzięki Stowarzyszeniu Lubiąż, które udzieliło nieformalnej grupie konta bankowego a także pomogło opracować i wykonać tablicę z historią Rataj.
Inicjatywy realizowane społecznie przez mieszkańców mają wartość bezcenną, bowiem nie tylko motywują do dalszych prac na rzecz własnej społeczności lokalnej, ale również są przez nich szanowane, dlatego nasze stowarzyszenie chętnie udzieliło wsparcia tym bardziej, iż żadna inna organizacja nie wyraziła na to zgody.

Wizyta studyjna w Ekomuzem Cysterskim (październik)

W piątek 2 października w Lubiążu gościliśmy wizytę studyjną z Fundacji „Wrzosowa Kraina”. Była to grupa osób, które rozpoczynają działalność na rzecz swoich społeczności lokalnych, ucząc się od doświadczonych stowarzyszeń. Po zwiedzeniu kompleksu klasztornego o idei Ekomuzeum Cysterskim opowiedział gościom Maciej Nejman, po którym działalność Stowarzyszenia Lubiąż przedstawił Zbigniew Posacki. Przysłuchując się w pomieszczeniach klasztornych prelegentom, goście nagle zostali zaatakowani przez rycerzy, którzy zamiast złupić zaskoczonych gości zaangażowali ich do średniowiecznych zabaw. Po tej integracji zadowoleni goście udali się na kolację i nocleg do Krzydliny Małej.

Lubiąż promowany na Polagrze (wrzesień)

mPolagra.jpgPo raz pierwszy podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii „Polagra- Food” w Poznaniu prezentowane były wyroby tradycyjne oraz lokalne.
W pawilonie pn. "Smaki Regionów", w którym gospodarzami były poszczególne województwa, w specjalnie zaaranżowanej hali, gdzie promowano i sprzedawano żywność regionalną, tradycyjną i ekologiczną, nie zabrakło również stoiska Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, które między innymi promowało Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu.
Przez 4 dni, tysiące turystów odwiedziło stoisko Stowarzyszenia, na którym mogli dowiedzieć się o atrakcjach Krainy Łęgów Odrzańskich, a także otrzymać materiały promujące partnerstwo takie jak ulotki, mapy i przewodniki.
Na innych stoiskach na zwiedzających czekały wina, nalewki, znakomite ciasta, wędliny robione według starych receptur, sery oraz przetwory warzywne i owocowe i wiele innych smakołyków z niemal każdego zakątka Polski.
Była to, więc też okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów z grupami partnerskim z całego kraju, które w tych dniach zjawiły się, aby zaprezentować swoje wyroby.

Święto Łęgów Odrzańskich w Lubiążu

Stowarzyszenie Lubiąż wygrało w tym roku konkurs na organizację integracyjnej imprezy  Partnerstwa Kraina Łęgów Odrzańskich „Święto Łęgów Odrzańskich” , które odbędzie się podczas inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” w dniu 29 sierpnia. Święto Łęgów będzie to impreza, która co roku będzie odbywać się w inny miejscu partnerstwa wchodzącego w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” czyli Grupy Partnerskiej, która została zawiązana  jako porozumienie gmin, organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji współpracujących na rzecz rozwoju zrównoważonego tego obszaru. Partnerstwo Doliny Środkowej Odry to obszar obejmujący teren 12 gmin położonych na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem a Głogowem.

Dotacja na Oblężenie klasztoru

Jak co roku Stowarzyszenie Lubiąż uczestniczyło w konkursie na projekty realizowane w ramach programu „Działaj lokalnie”.
Na rekordową ilość 46 wniosków 22 otrzymały dofinansowanie w tym nasza organizacja. Tytuł projektu "Podróż do średniowiecza  – inscenizacja historyczna w Ekomuzeum Cysterskim w Lubiążu” zakłada przedstawienie inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” i został dofinansowany na kwotę 3780 zł.
W tym roku w ramach oblężenia, został również złożony wniosek o organizację w Lubiążu Święta Łęgów Odrzańskich.

Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 17 kwietnia o godz. 19 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu odbędzie się coroczne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działania w 2008 roku oraz plany działania na rok 2009. Zapraszamy wszystkich członków, sympatyków oraz wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działania przyczyniające się do rozwoju naszej miejscowości.

Prezes Zbigniew Posacki

Warsztaty ekomuzeów dolnoślaskich

W dniach 18-19 marca 2009r. w Dobkowie koło Świerzawy odbyły się warsztaty planowania działań Ekomuzeów Dolnośląskich na najbliższe lata.
W pierwszym dniu koordynatorzy pracowali nad celami współpracy dolnośląskich ekomuzeów oraz planem działań na najbliższe lata. Drugi dzień był poświęcony składanemu projektowi na ekomuzea dolnośląskie do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich a także charakterem i wyglądem ulotek ekomuzealnych, które zostaną wydane w najbliższym czasie.
Na koniec prowadzący warsztaty Rafał Plezia poinformował o zmianie Regionalnego Koordynatora Ekomuzeów Dolnośląskich. Dotychczasowy koordynator Rafał Plezia, w związku z powierzeniem mu nowych obowiązków Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, zrezygnował z pełnionej funkcji. Nowym Koordynatorem został Tomasz Sokołowski z Jawora, dobrze znany mieszkańcom Lubiąża, jako Rycerz Twardy, z ubiegłorocznego „Oblężenia klasztoru”. Na warsztatach w Dobkowie Ekomuzeum Cysterskie reprezentował Prezes Stowarzyszenia Lubiąż Zbigniew Posacki.

Promowanie Ekomuzeum Cysterskiego

Jak co roku w okresie jesiennym, członkowie Stowarzyszenia Lubiąż promują własną miejscowość poprzez prezentacje historyczne oraz ulotki, podczas imprez odbywających się w naszym regionie. Nie inaczej było również w tym roku.

6-7 września, Wińsko
Dni Winobrania i Bociana to próba odtworzenia i propagowania winiarskich tradycji tego regionu. Poza „Biegiem po winne grono", organizowanym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, największą atrakcją imprezy jest pokaz tradycyjnego procesu produkcji wina, od momentu deptania winogron przez dziewice, aż do zlania soku do szklanych balonów. W takiej imprezie nie mogło zabraknąć grzańca cysterskiego, którym częstowali w strojach cysterskich członkowie Stowarzyszenia Lubiąż.

13-14 września, Wołów
Podczas tegorocznych Dni Powiatu Wołowskiego odwiedzający Zamek Piastowski mogli przenieść się do czasów historycznych. Wśród walk rycerskich, średniowiecznych stoisk rzemieślniczych, kata, strzelania z łuku, obozu historycznego nie mogło zabraknąć cystersów ze Stowarzyszenia Lubiąż. Chłodna pogoda spowodowała, iż  grzaniec cysterski tym razem jeszcze bardziej był doceniany. Nie mogło również zabraknąć przy tej okazji chleba cysterskiego ze smalcem, który był idealnym uzupełnieniem do grzańca. (fot. www.forumwolow.pl)20 września, Ruda Żmigrodzka
Dni Karpia są radosną celebracją tradycji rybackich i przyrody Doliny Baryczy. Historia hodowli karpia w Dolinie Baryczy sięga średniowiecza i jej początki wiążą się z cystersami.
Dlatego też w Rudzie Żmigrodzkiej zaczęło się od historycznej inscenizacji, przygotowanej i prowadzonej z charyzmą przez wrocławskiego artystę Dariusza Lecha. Ognisko nad stawem, cystersi z Lubiąża nad wrzącym kociołkiem wypełnionym grzańcem, opowieść o zbóju Kuśmiderze, scenki rodzajowe (widok niewiast uciekających z pól przed zbójem) a w to wplecione krótkie anegdoty Krzysztofa Raftowicza o stawach i ich mieszkańcach.

Survival średniowieczny czyli obóz historyczny

Zapraszamy do niecodziennej przygody, przeniesiemy Państwa wehikułem czasu w średniowiecze. Termin – 26-28 września 2008r.
piątek – przyjazd ok godz. 18
sobota – warsztaty
niedziela – złożenie obozu

Uczestnicy warsztatów będą spać w namiotach historycznych, na siennikach. Na bazie przygotowanych surowców sami ugotują sobie posiłki w kuchni obozowej. Uczestnicy ubrani będą w stroje z epoki, obowiązywać ich będą również pewne zasady (np. schowanie zegarków, wyłączenie telefonów, palenie w wyznaczonym miejscu).

Warsztaty średniowieczne:
strzelanie z łuku,
kurs szermierki średniowiecznej i zapasów,
plecenie sznureczków,
iluminatorstwo (pismo średniowieczne i zdobienie ksiąg),
inne warsztaty – konkurencje średniowieczne – niespodzianki

Nad uczestnikami będą czuwać opiekuni z Bractwa Rycerskiego zaprawieni w bojach i trudnych warunkach życia średniowiecznego.

Osoba kontaktowa – Tomasz Sokołowski tel. 607 636 246 bractwo.legnica@gmail.com

"Oblężenie klasztoru 2008" - relacja z imprezy

Podziękowania

Stowarzyszenie Lubiąż oraz Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej składa serdecznie podziękowania dla wszystkich Bractw Rycerskich z całego kraju, mieszkańców Zakrzowa i grup rekonstrukcyjnych za udział  w inscenizacji edukacyjno-historycznej „Oblężenie klasztoru” oraz dziękuje za okazaną pomoc rzeczową niezbędną przy realizacji tej imprezy dla:
Nadleśniczego Kazimierza Różyckiego – Nadleśnictwo Wołów,
Teodora Witiaka z Lubiąża– Tartak Młyński,
Fundacji Lubiąż oraz jej pracownikom,
Pawła Żyluka z Legnicy – Drukarnia „Nomad”,
Krzysztofa Szymańskiego z Glinian – Firma transportowa,
Harcerskiej Grupy Ratowniczej "Cichociemni" z Brzegu Dolnego,
Wołowskiego Klubu Fantastyki „Podziemie”,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Wołowa,
Wołowskiego Ośrodka Kultury,
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków:

  • Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową – Fundacja „Zielona Akcja”,
  • Starostwa Powiatowego w Wołowie,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie.

Zebranie Stowarzyszenia (26.05.2008r.)

W dniu 29 maja o godz. 18 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu odbędzie się zebranie członków i sympatyków Stowarzyszenia Lubiąż. Tematami zebrania bedą sprawy organizacyjne w związku z planowaną imprezą "Oblężenie klasztoru" , zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno- finansowego oraz sprawy różne. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Konkurs na inicjatywę Partnerstwa Doliny Środkowej Odry 2007 rozstrzygnięty (09. 04. 2008r.)

Podczas seminarium "Propagowanie czystego biznesu w Polsce", które odbyło się w Środzie Śląskiej wręczono nagrody w konkursach na najciekawszą inicjatywę oraz lidera Partnerstwa Doliny Środkowej Odry 2007.
Głównym organizatorem konkursów, które zorganizowane zostały w ramach programu LEADER+ było Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śląskiej.
Komisja konkursowa najwyżej oceniła projekt Stowarzyszenia Lubiąż i został on uznany za najciekawszą inicjatywę Partnerstwa w 2007. Projekt ten skutecznie zmotywował mieszkańców Lubiąża do budowy zadaszonej sceny wraz z betonowym placem oraz do prac jej towarzyszących tj. czyszczenia terenu, koszenia trawy. Mieszkańcy Lubiąża własnym wysiłkiem zrealizowali zadanie, które będzie służyć całej ich społeczności tj. ponad 2200 osobom. Środki finansowe w tym dotacja z programu „Sami sobie” wystarczyła jedynie na zakup materiałów, natomiast wszystkie prace przy budowie sceny odbywały się w ramach czynu społecznego. Pierwszą okazją do wykorzystania projektu była w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu oraz Stowarzyszenia Lubiąż zorganizowana została w plenerze mimo styczniowego chłodu.
W nagrodę Stowarzyszenie Lubiąż otrzymało odtwarzacz DVD.
Drugie miejsce w kategorii inicjatyw zajęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej, które zgłosił na konkurs projekt „Ele mele dutki... oto teatrzyk malutki”. Celem tego projektu było m.in. ożywienie pasji i zainteresowań artystycznych dzieci, integracja placówek oświatowych i rodziców. 
Trzecie miejsce egzekwo zajęły cztery inicjatywy z naszego powiatu: projekt Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Publicznemu Gimnazjum w Wińsku i jego młodzieży oraz mieszkańcy trzech miejscowości Piskorzyna, Łazy i Węgrzce za zaangażowanie i pracę włożoną w upiększanie swoich wsi.

W konkursie na lidera Partnerstwa Doliny Środkowej Odry 2007 przyznano dwa wyróżnienia, dla Jarosława Paczkowskiego z Przyborowa oraz Zbigniewa Posackiego z Lubiąża. Obaj panowie zostali docenieni za aktywność społeczną, a przede wszystkim za niezliczone godziny bezinteresownej pracy na rzecz swoich miejscowości i całego regionu.

seminarium

Lubiąż pełen iniciatyw (20. 03. 2008r.)

19 marca br. komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na inicjatywę i lidera Partnerstwa Doliny Środkowej Odry 2007. Głównym organizatorem konkursów było Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śl.
Komisja konkursowa oceniła sześć inicjatyw zgłoszonych na konkurs. Najwyżej oceniono projekt Stowarzyszenia Lubiąż, które skutecznie zmotywowało mieszkańców wsi do budowy zadaszonej sceny wraz z betonowym parkietem oraz prac jej towarzyszących tj. czyszczenie terenu, koszenie trawy. Mieszkańcy Lubiąża własnym wysiłkiem zrealizowali zadanie, które będzie służyć całej ich społeczności tj. ponad 2200 osobom. W nagrodę Stowarzyszenie Lubiąż otrzyma wysokiej klasy odtwarzacz DVD. Drugie miejsce w kategorii inicjatyw zajęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej, które zgłosił na konkurs projekt „Ele mele dutki... oto teatrzyk malutki”. Celem tego projektu było m.in. ożywienie pasji i zainteresowań artystycznych dzieci, integracja placówek oświatowych i rodziców. 
W konkursie na lidera  Partnera Doliny Środkowej Odry 2007 zgłoszono tylko jedną kandydaturę i w związku z tym komisja konkursowa odstąpiła od jego rozstrzygania.
Wręczenia nagród odbędzie się na 31 marca br. w Domu Kultury w Środzie Śl. podczas seminarium pt. „Propagowanie czystego biznesu w Polsce”. Wtedy również swoja nagrodę odbierze Jana Kukła z Głogowa, który wygrał konkurs na logo Partnerstwa Doliny Środkowej Odry.

źródło: www.powiat-sredzki.pl

Zebranie Stowarzyszenia (22.02.2008r.)

W dniu 29 lutego o godz. 18 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu odbędzie się coroczne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działania w 2007 roku. Zapraszamy wszystkich członków, sympatyków oraz wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działania przyczyniające się do rozwoju naszej miejscowości. Dla aktywnych członków stowarzyszenia przewidziana jest niespodzianka.

Prezes Zbigniew Posacki

Odsłonięcie herbu Lubiąża (28.01.2008r.)

W piątek 25 stycznia na noworocznym spotkaniu w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie tradycyjnie rozdano Kryształy Roku 2007,  nagradzając społeczników i artystów. Atrakcją była także otwarta w piwnicach starostwa wystawa, poświęcona bitwie pod Monte Cassino.
Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku, a także do przedstawienia planów i zamierzeń na 2008 rok. W czasie uroczystości dokonano również uroczystego odsłonięcia herbów witrażowych Województwa Dolnośląskiego  oraz herbu Lubiąża ufundowanego przez Stowarzyszenie Lubiąż w ramach projektu „Budowanie wizerunku ekomuzeum cysterskiego w oparciu o aktywność obywatelską mieszkańców” finansowanego  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Starosta Maciej Nejman wraz z Prezesem Stowarzyszenia Zbigniewem Posackim po odsłonięciu herbu


Witraż z herbem Lubiąża zdobi Salę Sesyjną Starostwa  


Obradowała Rada Fundacji (26.01.2008r.)

Rada Fundacji „Partnerstwo Doliny Środkowej Odry” w skład której wchodzi również Stowarzyszenie Lubiąż zebrała się, w nowo otwartym schronisku młodzieżowym w Jemielnie. Głównym celem zwołania Rady przez Przewodniczącego Tomasza Lechkiego, było wyłonienie składu komisji rewizyjnej. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z działalności biura Fundacji oraz Partnerów, w tym także z działań w ramach Programu LEADER+. Przedłużone zostały również konkursy na najaktywniejszego lidera i najciekawsze inicjatywę Partnerstwa. Formularze zgłoszeniowe, znajdujące się na stronie www.partnerstwoodry.pl można przesyłać do 8 lutego.
Rada rozstrzygnęła także konkurs na logo dla Partnerstwa. Spośród kilku projektów wybrano koncepcję, która została zaakceptowana przez znaczną większość głosujących. Istotnym elementem spotkania była kwestia przeniesienia siedziby Fundacji z Legnicy do jednej z gmin nadodrzańskich, wchodzących w skład partnerstwa. Fundacja rozważa ogłoszenie konkursu na lokalizację biura, ale już teraz pojawiły się dwie propozycje z Prochowic i Wołowa. Podczas spotkania powołano również nieformalną grupę roboczą w celu opracowania nowej struktury organizacyjnej Lokalnej Grupy Działania, zgodnej z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowa forma prawna, którą będzie prawdopodobnie stowarzyszenie jest niezbędna do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu LEADER+. (Z.P)

Partnerstwo zawiązane (10.01.2008r.)

18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Wołowie przedstawiciele samorządów i organizacji z powiatu podpisali porozumienie o współpracy „Partnerstwo na rzecz organizacji pozarządowych Powiatu Wołowskiego” 

Podpisany dokument jest ukoronowaniem trwającego od czerwca projektu zawiązywania partnerstwa, realizowanego wspólnie przez Powiat Wołowski i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu. Głównym celem partnerstwa jest, jak zapisano w porozumieniu, „zintegrowanie działań organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i innych podmiotów publicznych na rzecz budowy i rozwoju aktywnej oraz otwartej na współpracę społeczności lokalnej Powiatu Wołowskiego. Warunkiem koniecznym do spełnienia tego celu jest wzmocnienie tzw. sektora obywatelskiego, tj. sektora organizacji pozarządowych oraz propagowanie i utrwalanie współpracy pomiędzy organizacjami, samorządem lokalnym i innymi partnerami społecznymi w Powiecie Wołowskim”. Pod dokumentem podpisali się włodarze wszystkich 3 gmin i powiatu oraz przedstawiciele 21 lokalnych organizacji w tym prezes Stowarzyszenia Lubiąż – Zbigniew Posacki. Liczymy, że partnerstwo, chociaż nie ma osobowości prawnej, będzie doskonałym narzędziem współpracy i przyczyni się do realizacji wielu wspólnych projektów. Wkrótce powstanie strona Partnerstwa, na której umieszczony zostanie tekst porozumienia, regulamin, wykaz Partnerów, a także wszelkie aktualności związane z działaniami Partnerstwa. Dzień po podpisaniu porozumienia, w starostwie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, dotyczące źródeł i możliwości pozyskiwania środków pomocowych. Organizatorem szkolenia, które spotkało się z dużym zainteresowaniem, był Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego. (Z.P.)


Ciemno, tajemniczo …. One, Two, Trio …Gorąco
(06.01.2008r.)

Ciemne, chłodne piwnice starego klasztoru, ludzie skupieni w ciszy, wtuleni we własne płaszcze w surowych warunkach, przy blasku świec, oczekują na pierwsze dźwięki jazzowego trio … lata 50 i zakazany jazz? .

Oooo nieeeee, to drugi koncert jazzowy w Lubiążu, który odbył się w sobotę 15 grudnia 2007r.. Taką atmosferę po raz kolejny dało się stworzyć dzięki współpracy Klubu Jazzowego BLUE MONK oraz Stowarzyszenia Lubiąż. W piwnicach barokowego pocysterskiego zespołu klasztornego zagrał zespół One, Two, Trio w składzie Patrycjusz Gruszecki (trąbka, skrzydłówka), Mikołaj Budniak (kontrabas), Mariusz Smoliński (fortepian). Był to z pewnością pierwszy zimowy koncert jazzowy w Lubiążu. Muzycy pomimo niskich temperatur doskonale rozgrzali atmosferę w surowych wnętrzach. Publiczność przybyła z Legnicy, Lubiąża, Wołowa i okolic, doskonale bawiła się przy jazzowych kawałkach, zaś cystersi z Lubiąża dodatkowo podgrzali atmosferę Grzańcem Cysterskim i Michą Mnicha – lokalnymi specjalnościami kulinarnymi. Tego wieczora zabawa trwała do 24.00.

Pierwszy koncert odbył się we wrześniu 2006r. w pomieszczeniach cysterskiego klasztoru z tym, że w kościele Najświętszej Marii Panny. Wówczas trio z liderem Pawłem Kaczmarczykiem rozpoczęło przygodę Ekomuzeum Cysterskiego z jazzem, pod nazwą Jazz i Sacrum, która będzie kontynuowana w cyklu rocznym. Koncert był organizowany w ramach Ekomuzeum Cysterskiego. Koncert był współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Lubiąż i Klub Jazzowy Blue Monk z Legnicy w ramach projektu pn. „Budowanie wizerunku Ekomuzeum Cysterskiego w oparciu o aktywność obywatelską mieszkańców Lubiąża” (R.P.)

 

 
webmaster: Jacek Kosmalski