Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  
Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób

Informacje lubiąskie

Otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (02.11.2010r)
Dnia 1 września 2010 roku w Lubiążu, przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym działalność rozpoczęła nowa placówka oświatowa pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych. Powiat wołowski, jako organ prowadzący placówkę, oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  przez trzy lata wspólnie  szukali  prawnych rozwiązań, aby powołać samodzielną szkołę, która dotychczas była oddziałem zamiejscowym Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
W skład Zespołu wchodzą trzy szkoły; Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Liceum Ogólnokształcące Specjalne oraz Zespół Zajęć Pozalekcyjnych w ramach, którego powołano 5 grup wychowawczych pracujących w trybie nieferyjnym. Uczniowie i wychowankowie placówki to pacjenci Sądowego Oddziału Odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży oraz Sądowego Oddziału Psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Miejsca pracy otrzymało tu 20 pracowników pedagogicznych, oraz 2 pracowników obsługi i administracji. Dyrektorem Zespołu jest wyłoniona w drodze konkursu mgr Henryka Rewak. Pani dyrektor od początku brała udział w procesie tworzenie tej specyficznej placówki.
22 października 2010 roku dokonano oficjalnego otwarcia powiatowej placówki oświatowej w Lubiążu. Obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Maciej Nejman, który dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Państwa Magdalenę i Dawida Kiszkiel ze Strzegomia - opiekunów honorowych naszej szkoły. Poświęcenia szkoły dokonał ks. Adam Łopuszyński. Przedstawicielem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty była Pani Maria Kremarczyk- Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji.
W tak ważnej dla nas chwili byli z nami przedstawiciele instytucji powiatowych, dyrektorzy szkół, pracownicy szpitala, rodzice, oraz osoby o wielkim sercu – nasi sponsorzy. Uczniowie pod pieczą wychowawców- Pani Katarzyny Dul, Olimpii Wiącek, oraz opiekuna zespołu muzycznego Pana Grzegorza Kucharczyka przygotowali piękny program artystyczny.
Klimat, jaki towarzyszył tej niezwykłej uroczystości na długo zapadnie w sercach naszych dzieci i nas samych.

W lubiąskim szpitalu odbył się XI plener artystyczny „Jak Utrillo”(26.10.2010r)
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego20 października br. w lubiąskim szpitalu odbył się już po raz jedenasty Plener Osób Niepełnosprawnych „Jak Utrillo”. Uczestnicy pleneru, co roku wyrażają swoje artystyczne pasje za pomocą innej techniki sztuki. W tym roku była to akwarela. Ideą organizatorów corocznych spotkań artystycznych jest zbliżenie i integracja środowisk, które jako formę obrony przed chorobą stosują terapię z różnych dziedzin sztuki. Tegoroczny plener zbiegł się z setną rocznicą powstania obiektów szpitalnych.

Dzień seniora pod znakiem dobrej zabawy(25.10.2010r)
Członkowie lubiąskiego koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów bawili się w minioną sobotę na balu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora. Program artystyczny przygotowany z tej okazji obejmował występy uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiążu oraz zespołów ludowych: reaktywowanego niedawno zespołu Wprzęgowo a także zespołu Polanie z Proszkowa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: starosta Maciej Nejman, wiceburmistrz Barbara Broszkiewicz, dyrektor szkoły Barbara Kasperek, dyrektor WOK Małgorzata Szot oraz radny Dariusz Chmura. W części oficjalnej wręczono legitymację dla nowych członków związku oraz dyplomy dla najbardziej zasłużonych. 

Będą nowe nasadzenia przy drogach (21.10.2010r)
W ramach programu „Drogi do natury”, do którego przystąpił również Powiat Wołowski jeszcze w tym roku kalendarzowym przy drogach powiatowych posadzonych zostanie ok. 500 drzew. 180 sztuk  już w listopadzie będzie nasadzonych po zachodniej stronie drogi między Lubiążem a Glinianami, częściowo zastępując nieistniejącą już aleję czereśniową. Gatunek, gęstość oraz miejsca nasadzeń są ustalane wspólnie ze specjalistami z Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja z Legnicy.

Brama wjazdowa św. Jana kolejną wizytówką Lubiąża (20.10.2010r)
W połowie października zakończył się remont głównej (frontowej) i bocznej (wschodniej) elewacji bramy wjazdowej na teren Placu Klasztornego, zwanej Bramą Św. Jana. Remont oprócz uzupełnienia ubytków tynku i malowania obejmował także konserwację i odtworzenie zabytkowych detali architektonicznych, sztukaterii a także figur św. Bernarda i św. Benedykta patronów zakonu cysterskiego. Na prace remontowe Fundacja pozyskała w sumie 260.000 z Sejmiku Wojewódzkiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakończony remont elewacji oraz wcześniejsza wymiana dachu spowodowały, że wybudowana w roku 1710  brama wjazdowa stała się nie tylko wizytówką kompleksu klasztornego ale także całego Lubiąża. Z niecierpliwością czekamy na remont zniszczonej nawierzchni brukowanej łączącej bramę z Placem Klasztornym.

Coś drgnęło w sprawie obwodnicy Lubiąża (20.10.2010r)
Długo oczekiwana i nie wywołująca u władz województwa dolnośląskiego żadnej reakcji sprawa obwodnicy Lubiąża została podjęta przez Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotra Milczanowskiego. Pan Piotr Milczanowski Radny Sejmiku mieszkający na terenie naszego powiatu złożył wniosek o uwzględnienie w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2011 środków niezbędnych dla rozpoczęcia inwestycji pod nazwą ”Budowa obwodnicy Lubiąża w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338”.
Wnioskowana kwota opiewa na 4 mln. zł i zakłada pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów niezbędnych pod inwestycje.
Powyższa inwestycja jest zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w części Zadania w Przygotowaniu.
Czy wniosek zostanie uwzględniony tego nie wiemy, ważne jest jednak to, że wreszcie na forum Sejmiku Wojewódzkiego znalazł się ktoś, kto oficjalnie podjął temat konieczności rozpoczęcia budowy obwodnicy Lubiąża. Liczymy na rozsądek radnych wojewódzkich i argumenty Pana Piotra Milczanowskiego.

Św. Grzegorz i Św. Augustyn powrócili do Lubiąża (14.10.2010r)
Po półrocznej nieobecności rzeźby św. Grzegorza oraz św. Augustyna z kościoła parafialnego powróciły na swoje miejsce. Figury świętych poddane były gruntowej renowacji w pracowni konserwatorskiej we Wrocławiu. Rzeźby pokryto 24 karatowym złotem, które sprawia, że odzyskały one dawny blask. Wraz z figurami renowacji poddano także drewnianą, barokową chrzcielnicę, na której zwieńczeniu odtworzono nieistniejącą od czasów II wojny, figurkę przedstawiającą chrzest w Jordanie. Prace konserwatorskie kosztowały 38 tys. zł z czego 27 tys. zł  to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast pozostała kwota to wkład własny parafii.
Po niedawnym odnowieniu ołtarza św. Walentego, jest to kolejna inicjatywa przydająca naszej świątyni blasku i świetności (Więcej...)

Zajęcia w Domu Kultury (11.10.2010r)
Dom Kultury w Lubiążu ogłasza zapisy na kurs tańca towarzyskiego (I-go stopnia) dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia będzie prowadził Piotr Krzyżanowski. Koszt zajęć 50zł od osoby za miesiąc
Czas trwania kursu I-go stopnia wynosi 2 miesiące i jak zapewniają organizatorzy, efekty będą już widoczne podczas tegorocznego Sylwestra.
Można również jeszcze zapisać dzieci na zajęcia taneczne, które odbywają się w poniedziałki i środy w godz. od 15.30.-16.30. Zajęcia prowadzi Konstantin Kushchenko - absolwent moskiewskiej szkoły tańca. Koszt zajęć 30zł za miesiąc
Są jeszcze wolne miejsca na naukę gry na pianinie. Zajęcia prowadzi Paweł Leśko. Koszt zajęć to 110 zł za miesiąc (spotkania raz w tygodniu po 45min.). 
Dodatkowych informacji na temat zajęć można uzyskać po nr tel 71/3897121

Kolejny plac zabaw (06.10.2010r)

Przy ulicy Mickiewicza został zamontowany kolejny wielofunkcyjny element placu zabaw. Został on sfinansowany w ramach Funduszu Sołeckiego uchwalonego na 2010 rok. Wcześniej zostały zamontowane ławki i piaskownica, które przekazało Stowarzyszenie Lubiąż. Plac zabaw powstał dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy zaangażowali się w jego odtworzenie, naprawiając i odnawiając stare elementy oraz aktualnie wykonując ogrodzenie terenu. Do końca roku zostaną zamontowane jeszcze dodatkowe elementy, które również będą zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Będzie remont drogi (05.10.2010r)

Został w końcu ogłoszony przetarg na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 Mojęcice – Wołów. Wyłoniony wykonawca do dnia 15 grudnia br ma zakończyć remont dwóch odcinków na długości 17,790-18,181 oraz 19,000-21,020. Odcinek ten już od dawna stwarza poważne niebezpieczeństwo, szczególnie przy mijaniu się z samochodami ciężarowymi. W sumie zostanie wyremontowane 2,4 km drogi.

Fundusz Sołecki uchwalony (29.09.2010r)

W środę w lubiąskim Domu Kultury odbyło się Zebranie Wiejskie uchwalające Fundusz Sołecki na rok 2011. W tym roku na sołectwo Lubiąż przypadało 21970,90 zł. Najwięcej pieniędzy zostało przeznaczone na modernizacje boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu – 10000zł, zakup wyposażenia placu zabaw – 4800zł oraz dofinansowanie inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” – 4000zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup piły spalinowej, kwiatów i roślin oraz zwiększenia wydatków na prace porządkowe na terenie sołectwa.
Drugą uchwałą, która został podjęta, to zmiana Funduszu Sołeckiego uchwalonego na 2010r. Niewykorzystana kwota na Oblężenie klasztoru została przesunięta na remont boiska sportowego.
W roku 2010 Stowarzyszenie Lubiąż dzięki zagwarantowaniu kwoty 5000 w Funduszu Sołeckim,  pozyskało 8 razy więcej środków finansowych na to zadanie. Niestety brak zgody Burmistrza Wołowa nie pozwolił na wykorzystanie tych środków.

Turniej orlików (28.09.2010r)

W sobotę na boisku w Brzegu Dolnym rozegrano II Turniej Orlików w sezonie 2010/2011. Do rywalizacji przystąpiło w sumie pięć drużyn: KP Brzeg Dolny, MKP Wołów, Odra Lubiąż, Polonia Środa Śląska oraz Sokół Wielka Lipa. Turniej wygrali zawodnicy ze Środy Śląskiej. Drużyna z Lubiąża zajęła 4 miejsce po porażkach z Polonią 0-4, MKP 0-2, KP 0-6 oraz zwycięstwie  z Sokołem Wielka Lipa 8-0. W obecnym sezonie młoda drużyna Odry ma za zadanie ogrywać się ze starszymi kolegami w swojej kategorii wiekowej. Opiekunem drużyny jest Marek Tomasiak.

II Turniej Orlików - wyniki
1. Polonia Środa Śląska 10 pkt   13:2
2. MKP Wołów                8 pkt    13:2
3. KP Brzeg Dolny           7 pkt    17:14
4. Odra Lubiąż               3 pkt      8:12
5. Wielka Lipa                0 pkt      1:13       
Tabela po II turniejach
1. KP Brzeg Dolny    -      16 pkt  40:4
2. MKP Wołów         -       14 pkt  29:5
3. Polonia Środa Śląska - 10 pkt  13:2
4. Odra Lubiąż         -       6 pkt  17:23
5. Sokół Wielka Lipa    -    0 pkt    1:66

Trwają prace pielęgnacyjne zieleni na drogach powiatowych (19.09.2010r)

Po przebudowie chodnika łączącego Lubiąż Północny z Południowym przyszedł czas na prześwietlenie alei lipowej rosnącej wzdłuż ul. Willmanna i Ks. Bolesława Wysokiego. Prace pielęgnacyjne, zlecone przez Zarząd Dróg Powiatowych, prowadzone przez specjalistyczną firmę, mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale również zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. Pielęgnacja drzew zwiększa ich żywotność, poprawia widoczność, w tym odsłania zasięg działania oświetlenia ulicznego, powoduje szybsze osuszanie drogi oraz eliminuje suche konary stwarzające największe niebezpieczeństwo. W ramach prac pielęgnacyjnych zieleni na drogach powiatowych planowane jest również oczyszczenie z suchych konarów akacji rosnących przy ul. Legnickiej.

Koncert w ramach wymiany kulturalnej w Lubiążu (19.09.2010r)

W sobotę 11 września 2010 o godzinie18.00 w lubiąskim klasztorze odbył się niezwykły koncert. Przed publicznością z Lubiąża i okolic a także z Wołowa i Wrocławia wystąpiły w ramach polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej Wrocławska Orkiestra Symfoniczna Młodych oraz Chór Kościoła św. Stefana z Krefeld (Niemcy) wraz z przyjaciółmi, solistami: Christine Maier (sopran), Angela Frömer (alt), Wolfram Wittekind (tenor), i H.P. Feyerabend (bas-baryton). Koncertem dyrygował Ulrich Stuers. Ponad 80-osobowy chór oraz 37-osobowa orkiestra zaprezentowały najpierw Wielką Mszę nr 3, f-moll na chór i orkiestrę Antona Brucknera (1824-1896), a po krótkiej przerwie orkiestra wykonała fragment Symfonii nr 3 Gustawa Mahlera (1860-1911). Koncert zakończył występ chóru, który  zaśpiewał utwór polskiego kompozytora Ave Maria, do którego napisane zostały słowa w języku niemieckim. (więcej ...)

Koncert w Klasztorze (02.09.2010r)

W dniu 11 września w Klasztorze Cystersów w Lubiążu odbędzie się koncert polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej. Więcej...

KLASZTOR SIĘ OBRONIŁ... nie dopuszczając do Inscenizacji historycznej Oblężenie Klasztoru w Lubiążu. W tym roku inscenizacja miała odbyć się po raz trzeci, jednak w wyniku braku zgody na jej organizację ze strony Fundacji Lubiąż i burmistrza Wołowa - ta impreza nie odbyła się pod murami pocysterskiego obiektu.
Nie oznaczało to jednak, iż bractwa rycerskie nie pojawiły się w dniu 21 sierpnia w Lubiążu. Mimo oficjalnego odwołania imprezy, na prywatnej łące, kilkaset metrów od klasztoru i tak przyjechała około setka rekonstruktorów, gdzie rozbili swoje obozowisko.
W tym dniu zaplanowali manewry przygotowujące do inscenizacji w przyszłym roku, bowiem wszyscy głęboko wierzą, iż ta wspaniała impreza będzie kontynuowana. Zarówno organizatorzy jak również mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Lubiąż, którzy byli zawiedzeni takim obrotem sprawy.
Mimo tych wydarzeń Stowarzyszenie Lubiąż przygotowało dla najmłodszych warsztaty średniowieczne, podczas których mogli spróbować swoich sił m.in. w rzeźbiarstwie, archeologi czy też łucznictwie. Było to też okazją do prezentacji życia obozowego. Żywe lekcje historii cieszą się obecnie dużą popularnością wśród młodzieży, która niezbyt chętnie sięga dziś do podręczników szkolnych.
Do Lubiąża zawitała w strojach chłopskich ponad 40-sto osobowa grupa z Zaborowej Krainy (Zabór Wielki w gm. Miękinia), która miała w planie przedstawienie inscenizacji żniwnej.
Po raz kolejny organizacje pozarządowe pokazały, iż posiadają ogromny potencjał i nie jest w stanie zatrzymać ich w realizacji niezrozumiałe zagrania polityczne czy też brak pieniędzy na organizację przedsięwzięcia. Tak, więc widać, iż nawet najmniejsza współpraca z samorządem pozwoli organizować projekty, które są w stanie przynosić mnóstwo korzyści.
Impreza zakończyła się przemarszem z centrum miejscowości do zagrody łużyckiej, gdzie we współpracy z stowarzyszeniem „Ale wiocha” wyświetlono film "Odrzańska opowieść" oraz podziwiano występ Teatru Tancerzy Ognia AVATAR.
Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłym roku impreza odbędzie się i pod murami klasztoru w Lubiążu znów zagoszczą rycerze, cystersi, stragany z lokalnymi specjałami z Krainy Łęgów Odrzańskich oraz kolorowy tłum turystów oglądających działania oblężnicze rycerstwa i broniących się cystersów.
Zamieszczamy link do panoramy fotograficznej obozowiska wykonanej przez Pana Witolda Gidela

Informacja w sprawie Inscenizacji historycznej "Oblężenie klasztoru"

Stowarzyszenie Lubiąż i Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej, informują,  że zaplanowana na dzień 21 sierpnia 2010r. inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru” nie odbędzie się. Powodem odwołania imprezy jest brak uzyskania zgody od właścicieli terenów, na których miała być przeprowadzona impreza: właściciela pocysterskiego klasztoru - Fundacji Lubiąż oraz terenów wokół klasztoru - Burmistrza Miasta i Gminy Wołów.

Brak podania przyczyn negatywnej decyzji przez Fundację Lubiąż oraz niezrozumiałe warunki uzyskania zgody stawiane przez  Burmistrza  „podcinają skrzydła” dla oddolnych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przygotowania do imprezy, organizacja oraz sama inscenizacja była realizowana przez społeczników z organizacji pozarządowych, z terenu powiatu wołowskiego i legnickiego, a także rekonstruktorów średniowiecza niemal z całej Polski.
Jako organizatorzy inscenizacji, próbowaliśmy negocjować do samego końca, aby otrzymać zgodę. Niestety nasze argumenty nie zostały wysłuchane. Nie poskutkował również argument, iż impreza promowana jest w ramach „Dni Dolnego Śląska 2010” oraz to, że zapewniliśmy środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 45 tys zł.

Takie działania są dla nas kompletnie niezrozumiałe i budzą rozgoryczenie, gdyż wciągają  organizacje pozarządowe do brzydkiej polityki lokalnej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów Witolda Krochmala, który jako gospodarz gminy, od samego początku nie był zainteresowany wsparciem naszych działań.

Idea organizacji tego wydarzenia zrodziła się w związku z brakiem imprezy nawiązującej do historii pocysterskiego kompleksu i miała za zadanie nie tylko promować, ale również edukować mieszkańców Dolnego Śląska wykorzystując posiadane dziedzictwo kulturowe. Mamy jednocześnie głęboką nadzieję, iż w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować naszą imprezą, licząc przy tym na wsparcie władz samorządowych.
Pragniemy, aby impreza ta, ze względu na „lubiąską perłę” jaką jest pocysterski klasztor, stała się za kilka lat jedną z większych imprez promujących Dolny Śląsk.

Z poważaniem
Stowarzyszenie Lubiąż oraz Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej

Rusza remont mostu drogowego w Lubiążu (04.08.2010r.)

We wtorek drogowcy przejęli plac budowy, a już w przyszłym tygodniu rozpocznie się modernizacja mostu w Lubiążu na drodze wojewódzkiej nr 338.
W miejsce mostu powstanie nowa, zamknięta konstrukcja przepustu z blachy falistej. Most jest małym obiektem inżynierskim i wymaga gruntownej przebudowy, która pozwoli przystosować go do panujących warunków ruchu drogowego.
Jezdnia mostu zostanie poszerzona z 4,9 do 7 m, położona będzie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej, powstanie też jednostronny chodnik z kostki betonowej.
Podczas remontu objazd zaplanowano tymczasową drogą, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 338 i przebudowywanego mostu.
Prace budowlane będą kosztowały ponad 1,8 mln zł. Utrudnienia potrwają do końca listopada br. (źródło: www.umwd.dolnyslask.pl)

ElectroCity 2010 (03.08.2010r.)

Najlepsi wykonawcy z całego świata, 5 scen i niesamowita oprawa, drugiego co do wielkości klasztoru na świecie – to tylko część atrakcji imprezy, która na stałe zadomowiła się w lubiąskim kalendarzu.
    Jubileuszowa, piąta  edycja ElectroCity  to kulminacja doznań artystycznych i podsumowanie działań SoundTrade – polskiego promotora, animatora imprez klubowych i agencji bookingowej.
Imprezę poprzedzają i kończą zlokalizowane na terenach przyklasztornych after i before party – imprezy towarzyszące z udziałem gwiazd ElectroCity. Na przyjezdnych z całego świata czeka Electrocity Onyx Camp –imprezowe miasteczko ze wszystkimi udogodnieniami dla stawianych namiotów oraz camperów.
ElectroCity to wielka promocja dla regionu. Patronat nad imprezą objęła największa stacja radiowa w kraju: Radio Eska oraz telewizja 4Fun.tv.

Kino pod niebem (06.07.2010r.)

Stowarzyszenie „Ale Wiocha” zaprasza na kino plenerowe z muzyką na żywo, które będzie prezentowane w zagrodzie łużyckiej w Lubiążu (obok wiatraka). W projekcie pod nazwą „LUBIĘżKINO” będą prezentowane filmy przyrodnicze oraz z dalekich wypraw... Seanse odbędą się w każdą sobotę lipca o godz. 22 (10, 17, 24, 31) oraz każdą sobotę sierpnia o godz. 21 (7, 14, 21, 28). Wstęp wolny.

Slot Art Festiwal (28.06.2010r.)

Już po raz dziesiąty rozpocznie się w Lubiążu największy, pięciodniowy festiwal kultury alternatywnej w Polsce, którego program obejmuje dziesiątki koncertów rozgrywających się na 8 scenach, ponad 120 warsztatów z różnych dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne oraz happeningi. Z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie w ciągu 5 dni i nocy doświadczyć można aż tylu wrażeń słuchowych, wzrokowych i estetycznych. To prawdziwa uczta dla miłośników kultury!
SAF odbędzie się na terenie jednego z największych w Europie kompleksów pałacowo-klasztornych w Lubiążu w dniach 6-10 lipca. Monumentalność i architektura klasztoru budują niesamowity, idealny na potrzebę festiwalu, klimat.
Więcej informacji o festiwalu na stronie www.slot.art.pl

Uratowali 4 ludzi (18.06.2010r.)

            W niedzielne popołudnie 6 czerwca czterech młodych ludzi (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) w wieku 16-19 lat postanowiły wykorzystać powódź w Lubiążu aby popływać pontonem. Nie przewidzieli jednak, że Odra podczas powodzi w okolicach Lubiąża rozciąga się na szerokości kilku kilometrów. Wielka woda płynąca przez łąki coraz bardziej znosiła ich w kierunku właściwego nurtu rzeki. Widząc realne zagrożenie młodzi ludzie złapali się pobliskich krzaków i niemal przez 3 godziny czekali na cud. Ten się jednak nie wydarzył, bowiem nie posiadali nawet wioseł, aby próbować przypłynąć do brzegu. Chwila nie uwagi lub np przebicie pontonu mogło skończyć się wielką tragedią. Podczas wysokiej wody prąd rzeki w tym miejscu był bardzo silny. W końcu ktoś powiadomił pomoc.
Na szczęście w tym samym czasie na wodach Odry członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu przeprowadzali ćwiczenia, docierając jednocześnie nowy silnik do łodzi 8 osobowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego do działań przeciwpowodziowych. Od momentu zgłoszenia strażacy w ciągu kilku minut podjęli skuteczne działania ratownicze ocalając całą czwórkę. Zapewne nikt się nie spodziewał, iż nowy dar ocali życie  ludzkie tak szybko.
OSP w Lubiążu to od czerwca jedna z trzech jednostek (Wołów, Brzeg Dolny) w powiecie wołowskim posiadająca sprzęt pływający. Jak mówi Starosta Wołowski Maciej Nejman „Lubiąż jest oddalony o kilkanaście kilometrów od Wołowa
 a często mogą liczyć się minuty aby uratować komuś życie, dlatego nie było wątpliwości, aby zakupiony silnik przekazać jednostce z Lubiąża.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu jak pokazuje opisane zdarzenie nie tylko przeprowadza działania gaśnicze. Z racji położenia na obrzeżach gminy, ochotnicy biorą udział w działaniach ratowniczych w wypadkach samochodowych. Jak mówi naczelnik Mariusz Ozimek „W styczniu 2002 roku jednostka OSP w Lubiążu weszła do Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego. Dzięki temu jednostka jest sukcesywnie doposażana, aby skutecznie uczestniczyć w  akcjach ratowniczo-gośniczych. Niemniej jednak sprzętu nie jest za dużo. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest coraz nowocześniejszy, dlatego chcielibyśmy posiadać go jak najwięcej  tak aby jeszcze skuteczniej ratować życie i mienie ludzkie, w sposób minimalny narażając własne. ” Jak dodaje Andrzej Handke Te wydarzenie pokazuje, że dorosłym ludziom brakuje trochę wyobraźni. Dlatego, chcielibyśmy zaapelować zarówno do ludzi dorosłych jak i rodziców o ostrożność,  tak abyśmy mogli testować nasz sprzęt tylko na szkoleniach”.

Zapraszamy na konferencję (27.05.2010r.)

Stowarzyszenie Lubiąż serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Święta Jadwiga i jej związki z Lubiążem”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca o godz. 16 w Jadalni Opata w kompleksie pocysterskim w Lubiążu.
W programie m.in. prelekcja ks. prof. Antoniego Kiełbasy, promocja przewodnika turystycznego „Lubiąż i Tarchalice w Krainie Łęgów Odrzańskich” oraz otwarcie wystaw: „Cystersi” oraz fotografii z "Oblężenia klasztoru" autorstwa Małgorzaty i Daniela Jeżewskich. Podczas konferencji zostanie rozstrzygnięty konkurs wiedzy o Św. Jadwidze oraz konkurs plastyczny pt. „Legendy o Św. Jadwidze” zorganizowany w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.
Konferencja została dofinansowana w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Powiat Wołowski. Projekt zakłada również opracowanie oraz zamontowanie 4 tablic na ścieżce edukacyjno-historycznej w Lubiążu oraz zagospodarowanie terenu wokół studni Św. Jadwigi wraz z uruchomieniem studni. Wartość projektu to 5175 zł, z czego dotacja Powiatu Wołowskiego to 2800zł.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dla każdego uczestnika przewidziany jest upominek.

Wystawa Zmierzch Klasztorów (26.05.2010r.)

Haus Schlesien i Fundacja Lubiąż zapraszają 5 czerwca o godz. 14 do Sali Książęcej na uroczyste otwarcie nowej wystawy w klasztorze Lubiąż pt. „Zmierzch klasztorów. Od przełomu do czasów najnowszych” 200 lat sekularyzacji na Śląsku (1810-2010). Wystawa poświęcona historii i teraźniejszości dawnego klasztoru cystersów. Oprawa muzyczna: koncert Max Joseph Trio z Monachium. Honorowy patronat nad wystawą objął Starosta Wołowski Maciej Nejman. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Dotacja dla stowarzyszenia (11.05.2010r.)

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o dofinansowaniu dla 101 projektów na łączną kwotę 412.664,00 zł. Bardzo wysoko został oceniony projekt Stowarzyszenia Lubiąż inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru”, który na 101 dofinansowanych wniosków zajął 3 miejsce! Wysokość przyznanej dotacji dla stowarzyszenia wynosi 5000zł. Projekt zakłada dofinansowanie imprezy jak również wydanie widokówek prezentujących inscenizację oraz Lubiąż.
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w„Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Minimalna wartość projektu kwalifikującego się do dofinansowania wynosiła tysiąc złotych, a maksymalna wysokość dofinansowania 5 tys. zł, nie więcej niż 90% jego ogólnej wartości.

Lider rozgromiony (10.05.2010r.)

W meczu na szczycie rozgrywek klasy A grupy I Odra Lubiąż rozgromiła lidera rozgrywek Parasol Wrocław 3-0 (1 -0). Piłkarze z Lubiąża jak dotąd wygrali wszystkie pięć meczów w rundzie wiosennej, zyskując miano rycerzy wiosny.  
Bramki w tym spotkaniu zdobyli Krzysztof  Jaworski, Piotr Korobczak oraz Paweł Hopej.
Na pochwałę w tym meczu zasługuje cała drużyna Odry Lubiąż, było to bowiem najwyższe zwycięstwo w dotychczasowych występach w klasie A i to nad zdecydowanym liderem tych rozgrywek, dla którego była to dopiero trzecia porażka w tym sezonie.
Więcej o meczu, galeria oraz aktualna tabela na stronie Odry

Remont chodnika zakończony (05.05.2010r.)

Zakończył się remont chodnika łączącego Lubiąż Północny z Południowym na odcinku liczącym 850m od remizy OSP do wylotu ul. Chopina. Zakres prac obejmował poszerzenie chodnika do szerokości 2,5m, tak aby swobodnie wyminął się pieszy lub rowerzysta z wózkiem dziecięcym. Dla poprawy bezpieczeństwa dotychczasowy chodnik został bowiem przekwalifikowany jako ciąg pieszo – rowerowy, co oznaczono odpowiednimi znakami drogowymi. Wykonano nową podbudowę oraz wymieniono na długości 200m niedrożny kolektor burzowy. Wykonano też nowe studzienki rewizyjne oraz zamontowano ławki przekazane przez Radę Sołecką. Zakończony remont, którego inwestorem był Powiat Wołowski, znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lubiąża oraz poprawy estetyki naszej miejscowości.

Nabór wniosków i konkursy LGD (12.04.2010r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, do którego należy także Stowarzyszenie Lubiąż ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach programu Leader. Mieszkańcy terenów wiejskich mogą uzyskać dotację w trzech działaniach: „Małe projekty”,  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Ponadto stowarzyszenie ogłosiło konkursy na lidera i inicjatywę Partnerstwa  Krainy Łęgów Odrzańskich oraz „Działaj lokalnie VII”. Więcej informacji na stronie www.lgdodra.pl a także w biurze stowarzyszenia w Prochowicach.

Świąteczna wygrana (06.04.2010r.)

W rozegranym w Wielką Sobotę zaległym meczu rozgrywek klasy A grupy I Odra Lubiąż po szybkim meczu pokonała na wyjeździe Czarnych Kulin 4-2, remisując do przerwy 2-2.
Zwycięstwo z bezpośrednim sąsiadem w tabeli zapewniło Odrze awans o jedną lokatę. Odra ma obecnie 22 pkt i zajmuje 7 miejsce. W następnej kolejce Odra zmierzy się na wyjeździe ze Ślężą Sobótka. Więcej o meczu na www.odralubiaz.futbolowo.pl
Bramki: K. Sawko 2 (27, 89), Ł. Leja (44), P. Korobczak (52)
Żółte kartki: P. Hopej, J. Wojtyła
Odra Lubiąż: T. Przykucki- R. Raszkiewicz, K. Jaworski, M. Rewak, M. Gliszczyński-P. Rewak (90’K.Rutowicz), K. Sawko, P. Hopej (90’ G. Rydzanicz), P. Korobczak, Ł. Leja (60’J. Wojtyła)-R. Żarczyński (80’ M. Kędzierski)

Zwycięstwo na inaugurację (29.03.2010r.)

W pierwszym meczu rundy wiosennej klasy A grupy I, po niezwykle emocjonującym i pełnym walki spotkaniu Odra Lubiąż wygrała z Zielonymi Rakoszyce 3-2. Ze względu na zły stan boiska w Lubiążu, mecz odbył się w Wołowie.
Spotkanie  rozpoczęło się od prowadzenia Odry, kiedy to po rzucie wolnym piłkę głową w polu karnym zgrał Rafał Żarczyński do niepilnowanego Pawła Rewaka, a ten przyjął piłkę na klatkę i uderzył z woleja obok bezradnego bramkarza gości. Po kilku minutach po jednej z kontr na czystej pozycji z bramkarzem  znalazł się napastnik Zielonych, który był atakowany jeszcze z tyłu przez Marcela Rutowicza. Za ten faul sędzia podyktował rzut karny i pokazał czerwoną kartkę dla obrońcy Odry.
Jedenastka została zamieniona na bramkę. Goście z Rakoszyc nie cieszyli się jednak długo z remisu. Minutę później po strzale z dystansu Pawła Rewaka, piłkę odbił przed siebie bramkarz, co pewnie wykorzystał Rafał Żarczyński i Odra ponownie objęła prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się więc prowadzeniem Odry 2-1.
Po przerwie goście grając w przewadze za wszelką cenę starali się doprowadzić do remisu, co udało się im w 58 minucie. Zawodnicy Odry jednak nie rezygnowali przeprowadzając ataki na bramkę gości. W 72 minucie po faulu w środkowej strefie boiska sędzia podyktował rzut wolny w odległości ok 40m od bramki. Mocnym uderzeniem popisał się Krystian Sawko, po którego strzale piłka odbiła się od poprzeczki, jednak żadnemu z piłkarzy Odry nie udało się umieścić piłki w siatce. W 80 minucie po jednej z akcji gospodarzom udało się wywalczyć rzut rożny. Idealne dośrodkowywanie Krystiana Sawko wykorzystał Paweł Rewak, który strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Do końca spotkania Odra rozsądnie broniła się i ostatecznie pokonała Zielonych Rakoszyce 3-2.
W porównaniu z rundą jesienną w składzie Odry wystąpiło 3 nowych zawodników, Są to wychowankowie klubu: bramkarz Tomasz Przykucki, rozgrywający Krystian Sawko oraz napastnik Rafał Żarczyński. Jak pokazał mecz, są to zawodnicy, którzy są istotnym wzmocnieniem klubu.
W tabeli Odra zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 19 pkt. W następnej kolejce lubiążanie zmierzą się na wyjeździe z Czarnymi Kulin.
Odra Lubiąż - Zieloni Rakoszyce                     3-2 (2-1)
Bramki: P. Rewak  2, R. Żarczyński
Czerwona kartka:M.Rutowicz, Żółte karki: M.Rewak, P.Hopej

Odra Lubiąż: T. Przykucki – K. Jaworski, M. Rewak, M. Rutowicz, M. Gliszczyński (75’R. Raszkiewicz,) P. Rewak (90’M. Kędzierski), K. Sawko, P. Hopej (55’J. Wojtyła), P. Korobczak, Ł. Leja- R. Żarczyński (85’G. Rydzanicz)

Dotacje na lubiąskie zabytki (27.03.2010r.)

Podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Wśród 110 dofinansowanych projektów dwa są z Lubiąża. Fundacja Lubiąż na prace konserwatorskie na elewacji budynku bramnego i dawnego szpitala w zespole obiektów pocysterskich w Lubiążu otrzymała 60.000 zł. Zakres dofinansowanych prac obejmuje konserwacje sztukaterii i elementów kamiennych, prace renowacyjne, roboty murowe, tynki zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa oraz  renowacje cokołu i  portali. Drugim dofinansowanym beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Walentego w Lubiążu, która otrzymała 37.000 na prace konserwatorskie przy barokowych elementach wystroju kościoła św. Walentego. W sumie Sejmik przeznaczył na ratowanie zabytków  5,1 mln zł.
Na początku roku Fundacja Lubiąż pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków” na remont elewacji budynku bramnego i dawnego szpitala 200 tys zł oraz na remont dachu na budynku dawnego browaru i piekarni 1 mln zł. Realizacja zadań rozpocznie się od połowy roku.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze (21.03.2010r.)

W dniu 29 marca o godz. 19 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące działania w 2009 roku Stowarzyszenia Lubiąż. Zapraszamy wszystkich członków, sympatyków oraz wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działania przyczyniające się do rozwoju naszej miejscowości.
Program spotkania:  

  1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2009
  2. Plany realizacji działań w roku 2010r
  3. Wybory władz stowarzyszenia
  4. Przedstawienie zmian w statucie stowarzyszenia
  5. Wolne wnioski i dyskusja

Wszystkich sympatyków Lubiąża serdecznie zapraszamy

Dzień Kobiet w Lubiążu (08.03.2010r.)

Ponad sto eleganckich Pań przybyło w sobotę do Domu Kultury w Lubiążu na imprezę zorganizowaną przez lubiąskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym dniu, bowiem obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kobiet, który ustanowiony został równo 100 lat temu.
Była to także okazja do krótkiego podsumowania działalności związku, wręczenia odznaczeń dla zasłużonych członków oraz, co jest już tradycją każdego spotkania, oficjalnego przyjęcia nowych członków. Związek liczy już ponad 200 osób i stale liczba ta wzrasta, co nie dziwi biorąc pod uwagę prężną działalność. Podczas spotkania wszystkie panie zostały obdarowane drobnym upominkiem.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz samorządowych, które w imieniu własnym a także męskiej części społeczności, życzyły paniom zdrowia, energii oraz aby każdy dzień w roku był ich świętem.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubiążu pod kierownictwem Pani Doroty Szpak. Były wierszyki, piosenki, życzenia i na koniec dla każdej pani laurka. Kolejnym punktem był występ chóru seniorów z Brzegu Dolnego pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Aleksander. Część artystyczną, ponad godzinnym koncertem, zakończył zespół ludowy z Malczyc.
Takie imprezy to świetna okazja do wspólnych spotkań, rozmów oraz żartów. Dlatego członkowie związku starają się o stały lokal, aby móc spotykać się częściej.

Lubiąskie "Złotka”!!! (25.02.2010r.)

Po wygraniu międzypowiatowych rozgrywek Szkół Podstawowych, przez lubiąskie koszykarki, kolejnym etapem tych rozgrywek był finał strefy wrocławskiej. Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce dziewcząt odbył się w dniu 22 lutego 2010 r. we Wrocławiu, który niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Lubiążu! Tak rewelacyjnego sukcesu dawno w naszym powiecie nie było. Dziewczęta po ostrej i zaciętej walce wywalczyły złoto, pokonując faworyzowane i bardzo dobrze przygotowane drużyny z Wrocławia i Oleśnicy, których zawodniczki, na codzień trenują w klubach. Po minimalnej wygranej 18-16 z SP Wrocław, w drugim meczu już pewniej pokonały 28-24 SP Oleśnica.
Dzięki temu wspaniałemu sukcesowi, SP Lubiąż będzie reprezentował strefę wrocławską w finale województwa dolnośląskiego, który odbędzie się 8 marca we Wrocławiu. Rywalkami będą najlepsze zespoły ze stref: legnickiej (Przemków), jeleniogórskiej (Zgorzelec) i wałbrzyskiej (Ziębice). Znalezienie się wśród czterech najlepszych szkół w województwie zmotywowało koszykarki do dalszych przygotowań, bowiem również tam jadą, aby wygrać turniej. Wielkie brawa należą się dla trenerki Pani Doroty Kmity -Szpak oraz całego zespołu, który wystąpił w składzie: Marta Sylwestrzak, Magdalena Sylwestrzak, Patrycja Mruczek, Paulina Twardochleb, Paulina Żarczyńska, Aleksandra Matusiak, Angelika Janik (kapitan zespołu), Karolina Krupnicka, Marta Chwałek, Dominika Karpiuk, Angelika Tracz, Angelika Różycka. Życzymy kolejnej wygranej, trzymając mocno kciuki!!!

Szkolne uroczystości (22.02.2010r.)

W dniu 25 lutego 2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Armii Krajowej w Lubiążu, odbędą się uroczystości związane z dniem patrona szkoły. Program obchodów przewiduje m. in.
- 9.00 Mszę św. w kościele parafialnym św. Walentego,
- 11.30 akademię szkolną,
- 12.15 złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej,
- 13.00 spotkanie kombatantów z młodzieżą szkolną.
Swoją obecność w uroczystościach potwierdzili przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Arcybiskup z wizytą w Lubiążu (21.02.2010r.)

W dniu Św. Walentego, który jest patronem lubiąskiej parafii, odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Metropolitę Wrocławskiego. Ks. Arcybiskup podczas uroczystości odpustowych udzielił sakramentu bierzmowania lubiąskiej młodzieży oraz poświęcił wyremontowany ołtarz Św. Walentego.

Remont kapitalny mostu na Młynnej coraz bliżej (20.02.2010r.)

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na: Przebudowę mostu w ciągu drogi nr 338 w km 34+081 w miejscowości Lubiąż. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei planuje również remont mostu na Cichej Wodzie (pierwszy za Odrą). Aktualnie prowadzone są także rozmowy ze Starostwem Powiatowym w sprawie porozumienia, dotyczącego wykonania brakującej części chodnika na ul. Wojska Polskiego.

Kryształ dla stowarzyszenia (01.02.2010r.)

Podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego Powiatu Wołowskiego, wręczone zostały honorowe nagrody Starosty Wołowskiego „Kryształy Roku 2009”.
Miło nam poinformować, iż jednym z pięciu stowarzyszeń, które w tym dniu zostały uhonorowane, tym prestiżowym wyróżnieniem jest Stowarzyszenie Lubiąż.
Uroczystość, która odbyła się w ubiegły piątek w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie, zgromadziła kilkadziesiąt osób – samorządowców, przedstawicieli różnorodnych instytucji państwowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, a także reprezentantów organizacji pozarządowych. Wśród gości znalazł się także poseł na Sejm RP Aleksander Marek Skorupa.

Agro - Fakty z Lubiąża (26.01.2010r.)

Redaktor Jadwiga Jarzębowicz z oddziału TVP we Wrocławiu, realizująca popularny program Agro - Fakty, gościła w zeszłym tygodniu w Lubiążu. Znalazło to odzwierciedlenie we fragmencie programu wyemitowanego w niedzielę 24 stycznia br., który można obejrzeć na stronie internetowej TVP Wrocław: http://ww6.tvp.pl/20736,20100124956229.strona. lub ściągnąć fragment programu z Lubiąża klikając na poniższy obraz.

Pamiętajmy o odśnieżaniu (11.01.2010r.)

Przechodzień, który np. złamał nogę na zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku, może domagać się odszkodowania od właściciela przyległej nieruchomości, gdyż za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel domu, posesji lub działki.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych właściciele posesji przyległych do chodników obowiązani są do utrzymywania w należytym porządku placów przy swoich nieruchomościach. W przypadku opadów śniegu wiąże się to z systematycznym odśnieżaniem chodników oraz zabezpieczaniem śliskich nawierzchni.
Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem mandatu na właściciela posesji.
Obowiązki odśnieżania chodników przez właścicieli nieruchomości położonych przy traktach pieszych określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4, który brzmi: „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości...”.
Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się również z tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej. Za połamane z powodu gołoledzi kończyny ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i dlatego, aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie, powinien mu ją udowodnić.

Lubiążanie pokazali dobre serca (10.01.2010r.)

2504,75 zł, 1 euro, 3 eurocenty i 1 frank szwajcarski to kwota jaką udało się uzyskać podczas 18 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubiążu. Jest to rekordowa kwota uzbierania podczas dotychczasowych finałów, jakie odbywały się w Lubiążu. Rok temu uzbierano 1400zł, natomiast podczas plenerowej imprezy 2 lata temu 1999,10zł. Mieszkańcy Lubiąża pokazali, iż kryzys nie jest im straszny i wspomogli hojnie ten szczytny cel. W ciągu dnia lubiąskie wolontariuszki Agnieszka Dydo oraz Anna Bała zbierały pieniądze do puszek, natomiast od godziny 17 w lubiąskim Domu Kultury, gdzie odbywał się blok imprez. Występy artystyczne rozpoczęły maluchy z Przedszkola w Lubiążu, po których wystąpiły w wokalnych duetach uczennice ze Szkoły Podstawowej w Lubiążu. Przed licytacją niemalże pół sali zajęli zawodnicy Wołowskiego Klubu Karate Kyokushinkai, demonstrując pokaz dalekowschodnich sztuk walki. Licytacja gadżetów WOŚP rozpoczęła się od koszulki, po której niemalże przez godzinę sprzedawano przedmioty przekazane przez Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Lubiąż oraz osoby prywatne. Najcenniejszym darem okazał się przekazany przez Panią Romanowską złoty pierścionek, który uzyskał największą kwotę licytacji w tym dniu.
Blok koncertowy rozpoczął wołowsko – lubiąski zespół Gospel Rock, demonstrując między innymi bardzo ciekawe brzmienie kolęd. Po tym występie tradycyjnie przy dźwięku strażackiej syreny zostało wysłane światełko do nieba. Na zakończenie imprezy wystąpiła wołowska kapela Konspiracja.
Wielkie podziękowania należą się tu dla zespołów, które w bardzo trudnych warunkach drogowych przemieszczają się z jednej imprezy na drugą, aby w tym dniu charytatywnie zagrać koncert. Podziękowania także dla wszystkich tych, którzy wsparli imprezę zarówno organizacyjnie jak i finansowo wspomagając konto orkiestry grającej w tym roku dla dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Wielka Orkiestra w Lubiążu (06.01.2010r.)

wosp.jpgJuż po raz XVIII w tym roku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Tak jak w poprzednich latach orkiestra zawita również do Lubiąża. 10 stycznia od godz. 17 rozpocznie się blok imprez w lubiąskim Domu Kultury. Występy rozpoczną dzieci z Przedszkola w Lubiążu, następnie na scenie pojawi chór  z Zespołu Szkół Publicznych pod kierunkiem Małgorzaty Szumniak oraz karatecy z Wołowskiego Klubu Karate Kyokushinkai. Około godz. 18.30 odbędzie się licytacja, po której rozpocznie się blok muzyczny. Wystąpią zespoły Gospel Rock z Lubiąża oraz Konspiracja z Wołowa. O godz. 20 tradycyjnie  wyślemy tradycyjne światełko do nieba. Tym razem Orkiestra grać będzie na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Pokażmy, że Lubiążanie mają wielkie serca i pomóżmy dzieciakom!

 

Przygotował:Zbigniew Posacki

webmaster: Jacek Kosmalski