Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  
Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób

O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi LUBIĄŻ w gminie Wołów. LUBIĄŻ rejon ul. Wojska Polskiego Działka niezabudowana nr 786/15 Am 3 o pow. 526 m2 .Księga Wieczysta nr 24924 W planie zagospodarowania przestrzennego działki są oznaczone symbolami: - MNR – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, - GSK – strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności Cena wywoławcza – 11.100,00 zł. + 22 % VAT Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 912,00 zł. Wadium - 2.000,00 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż w.w. nieruchomości odbędzie się w dniu 26.02.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie (Rynek-Ratusz, sala konferencyjna). Wadium musi zostać wniesione do dnia 21.02.2008 r.w pieniądzu (gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie: PKO BP S.A. Oddział w Wołowie nr 98 102052420000250200292656 tak aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie do dnia 21.02.2008 r.).

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 319 13 15, 319 13 16.  

Za stroną: www.bip.wolow.pl

Przygotował:Zbigniew Posacki

webmaster: Jacek Kosmalski