Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  
Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób
Łączna długość Odry wynosi 854 km, z czego na Polskę przypada 745 km. Dorzecze Odry wynosi 11881 km2 , a jej źródła znajdują się w czeskich Górach Oderskich na wysokości 634 m n.p.m. Już 133 km dalej przy ujściu Olzy rzeka toczy swoje wody na wysokości 200 m n.p.m. Tak duża różnica wysokości na niewielkim dystansie powoduje, że Odra jest rzeką kapryśną i niebezpieczną. Długotrwałe i intensywne opady deszczu w górnym odcinku zawsze powodują zagrożenie powodziowe i to nawet w lecie.

Mieszkamy nad wyjątkowo piekną rzeką- perłą wśród rzek europejskich. Pod względem długości plasuje się na 13 miejscu, lecz pod względem walorów przyrodniczych nie ma sobie równych. Obfitująca w starorzecza, wilgotne łąki i lasy łęgowe stały się miejscem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, z których swoistą wizytówką są np. żółw błotny, bóbr, wydra, bielik, kania rdzawa i czarna, żuraw, derkacz, łabędź niemy, a wśród roślin salwinia, orzech wodny i liczne gatunki dzikich storczyków. Wiosną i jesienią gdy nasilają się migracje ptaków częstym widokiem są ich wielkie stada lecące wzdłuż rzeki. Dolina rzeki - to korytarz ekologiczny łączący ze sobą obszary położone nawet bardzo daleko od siebie i jednocześnie droga rozprzestrzeniania się roślin i ich zespołów. Zwierzęta korzystające z niego mogą nie tylko swobodnie przemieszczać się, ale też znajdują tutaj doskonałe warunki bytowania i odpoczynku. Warto to przy każdej okazji uświadamiać zwolennikom nadmiernego „zagospodarowania” tej pięknej rzeki. Odra przez prawie 50 powojennych lat ustrzegła się większych inwestycji gospodarczych co przyczyniło się do zachowania wspaniałych lasów i bagiennych łąk. W porównaniu z rzekami Europy Zachodniej korytarz Doliny Odry ma zachowane znacznie więcej fragmentów naturalnej szaty roślinnej, szczególnie w środkowym i dolnym biegu rzeki. Takich olsów, grądów i łęgów nie spotyka się już praktycznie nigdzie więcej. Odrzańskie Łęgi aspirują do włączenia w europejską sieć ochrony ekologicznej NATURA200 (znajdują sie na tzw. liście cieni zgłoszonej do Unii Europejskiej przez polskie organizacje pozarządowe)Lubiąż jest położony w wyjątkowo charakterystycznym miejscu nad nad rzeką. Odra w tym miejscu przechodzi z kierunku równoleżnikowego do południkowego tworząc rozpoznawalny na każdej mapie zakręt niemal pod kątem prostym. Od Prawikowa po Głogów walory przyrodnicze i krajobrazowe Odry są niepowtarzalne. To prawdziwe królestwo spokoju potrafi sie jednak radykalnie zmienić w porze wiosennych roztopów i jesiennych opadów kiedy wahanie poziomu lustra sięga kilku metrów. W kwietniu woda rozlewa się po całym międzywalu, aż do jego podstaw. Jest to z jednej strony fascynujący widok, z drugiej jednak zapowiedź tego co zawsze może się tutaj przydarzyć - powodzi.

webmaster: Jacek Kosmalski