Aktualności Stowarzyszenia Informacje lubiąskie  
Lokalizacja
- w Europie
- w Polsce
- w regionie
- w powiecie
- plan wsi
- okiem ptaka
Historia
- Lubiąż
- legendy
- Cystersi
- lokacja klasztoru
- Michał Willmann
- Sekularyzacja
Przyroda
- Odra
- Natura 2000
- rez. Odrzyska
Turystyka
- zabytki
- ścieżka edukacyjna
- Szlak Odry
- Kajaki, rowery
- Szlak Cysterski
- baza noclegowa
- gastronomia
Ekomuzeum
- idea
- nasza grupa
- Centrum Informacyjne
- wydarzenia kulturalne

statystyka

Od dnia 01. 02. 2008r. odwiedzilo nas
osób

Informacje lubiąskie

Zebranie wiejskie w Domu Kultury (21.02.2008r.)

W dniu 19 lutego w lubiąskim Domu Kultury odbyło się coroczne zebranie wiejskie, na które zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Witold Krochmal. Po przedstawieniu porządku, sołtys przekazał głos Burmistrzowi, który omówił zrealizowane inwestycje na terenie gminy Wołów w tym również w Lubiążu. Jak przedstawił Burmistrz głównym zadaniem inwestycyjnym jest obecnie zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej czyli kanalizacja wsi przyległych do Wołowa oraz budowa oczyszczalni ścieków w Lubiążu, która do końca roku powinna być ukończona. Następnym etapem będzie dalsza kanalizacja wsi oraz przyległych wiosek. Jednocześnie są przygotowywane wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na refundacje inwestycji oraz pozyskiwane są dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ( w tym roku w kwocie 4,5 mln zł). Po skanalizowaniu wioski, przyłącza do poszczególnych posesji będą wykonywane na koszt ich właścicieli, co nakazuje aktualny stan prawny.
Drugą sprawą istotną dla mieszkańców Lubiąża jest zaopatrzenie w wodę. W tym roku zostanie również zrealizowane połączenie wodociągu lubiąskiego i wołowskiego na wysokości Zagórzyc i Kątów. Zadanie to definitywnie rozwiąże problem zaopatrzenie Lubiąża oraz całej gminy w wodę, gdyż Wołów będzie podłączony pod ujęcie w Kretowicach, które posiada bardzo bogate złoża. Planowane połączenie tych dwóch wodociągów nastąpi najpóźniej na jesień tego roku. Inwestycja obejmują również budowę zbiornika buforowego, tak aby w momentach kryzysowych woda była na bieżąco. Całość zadania kosztować będzie 850 tys. z czego w tym roku zostanie wykorzystanych 150 tys.
Po zrealizowaniu tych inwestycji będą budowane drogi przy czym będą to lata późniejsze, ze względu też, iż małe gminy nie będą miały szans na uzyskanie dofinansowania z RPO oraz fakt , iż będą prowadzone wykopy pod kanalizację oraz gazyfikację.  W tym roku pod koniec lutego po rozstrzygnięciu przetargu, będzie realizowana bieżąca naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnienie tłuczniem. W zeszłym roku na podobne inwestycje drogowe było wydanych prawie 1 mln zł. Następnie Burmistrz przedstawił, iż jest po rozmowach z nowym Dyrektorem DZDW, który zadeklarował generalne remonty dróg wojewódzkich a także ustalono, iż będzie składany wniosek na budowę obwodnicy Wołowa.
Kolejną planowaną inwestycją będzie całkowita modernizacja lubiąskiej szkoły, która obejmie ocieplenie, wymianę instalacji a także pieca centralnego ogrzewania. Wprawdzie w budżecie na rok 2008 uchwalone jest na ten cel 1,1 mln zł jednak realizacja tego zadania uzależniona jest od zakończenia gazyfikacji Lubiąża.
Burmistrz zapewnił również, iż nowo powstałe boisko sztuczne będzie oświetlone a także będzie wykonane boisko trawiaste do gry w piłkę nożną.
Na wnioski mieszkańców będą prowadzone rozmowy z Komendantem Powiatowym Policji dotyczące przydzielenia do Lubiąża stałego dyżuru policyjnego oraz zamontowaniu na drodze wojewódzkiej przy wjeździe do szkoły fotoradaru.
Następnym punktem zebrania były wnioski mieszkańców dotyczące m.in:
- ograniczenie ruchu transportu ciężarowego poprzez skierowanie go przez Krzydlinę
- zbudowanie ronda wokół kapliczki Św. Jana Nepomucena
- ograniczenia ruchu ciężarowego na ul. Wołowskiej
- naprawy dróg gminnych oraz dodatkowego oświetlenia
- wycięcia drzew przy drodze wojewódzkiej
- dodatkowych pojemników na segregowane odpady

Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie przez sołtysa, zadań wykonanych w Lubiążu w roku 2007r. Są to między innymi:
- zorganizowanie „Dni Lubiąża” w dniach 30.06-01.07 na terenie kompleksu klasztornego. W drugim dniu imprezy w zawodach sportowych uczestniczyło w sumie 161 zawodników.
- zagospodarowanie centrum Lubiąża wokół kapliczki
- uczestnictwo i prezentacja wieńca na dożynkach gminnych
- usunięcie konarów i krzaków m.in. na ulicach Wiejskiej, Piaskowej, Nadodrzańskiej
- wykonanie boiska przy parku na ul. Nadodrzańskiej. Na wiosnę zamontowane będą bramki
- zorganizowanie kolejnego turnieju szachowego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
- zamontowanie w miejscowości 20 nowych punktów świetlnych
- zbudowanie sceny drewnianej za remizą strażacką
- wykonanie i zamontowanie 2 nowych krzyży przydrożnych oraz odrestaurowanie Wzgórza Trzech Krzyży
- odtworzenie aniołków z figury „Ecce Homo”, które będą na wiosnę montowane
- zbudowanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni
- rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków.
Na zebraniu było obecnych tylko 28 mieszkańców!!!

Przygotował:Zbigniew Posacki

webmaster: Jacek Kosmalski